نمونه سوال تستی از ادبیات نهم

1-کدام بیت ها با هم قرابت(نزدیک بودن)معنایی دارد به جر؟

الف)جهان متفق بر الهیتش ،  فرومانده کنه از ماهیتش

ب)نیابد بدو نیز اندیشه راه    ،   که او برتر از نام و از جایگاه

ج)بری از زاتش تهمت از ضد و جنس   ،   غنی ملکش از طاعت جنس و انس

د)ز نام و نشان و گمان برتر است   ،   نگارنده بر شده گهر است

ه)هر چه راه است گفتی از بن و بار   ،   گفتی او را شریک هشدار


الف) الف،ج،د     ب)ب،د،الف      ج)د،ج      د)ب،ج،د


2-کدام آرایه در بیت زیر وجود ندارد؟

(ستودن ندارد کس او را چو هست  ،  میان بندگی را بباید بست)

الف)جناس      ب)واج آرایی    ج)کنایه     د)تضاد


3-کدام واژه بیت زیر هسته نیست؟

(آفرینش همه تنبیه خداوند دل است   ،   دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار)

الف)آفرینش    ب)همه    ج)که     د)دل


4-با توجه به بیت زیر کدام گزینه وجود دارد؟

(عقل حیران شود از خوشه زرین عنب    ،    فهم عاجز شود از حقه یاقوت انار)

الف)یک قید      ب)سه ترکیب اضافی      ج)یک مسند      د)یک مضارع اخباریپاسخ ها در ادامه مطلب


جواب ها

1-گزینه (ب)

2-گزینه (د)

3-گزینه (د)

4-گزینه (ب)
نظرات

ارسال نظر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات