جواب فعالیت های کلاسی و خودت را امتحان کن درس اول پیام های آسمانی نهم

فعالیت اول

1-صفت هایی را که در این شعر به خدا نسبت داده شده است.بیان کنید.

جواب:ملک،پاک،سزاوار ثنا،راهنما،فاضل،توحید،حکیم،عظیم،کریم،رحیم،بری از رنج،بری از درد،بری از گداز،بری از نیاز،بری از بیم،بری از امید،بری از عیب،بری از خطا...

2-چه صفات دیگری از خدا می شناسید،که در این شعر به آن اشره نشده است؟

جواب:جمیل،جبار،دوستدار توبه کنندگان

فعالیت دوم

سوره حمد و توحید را بخوانید و یگویید خداوند در این سوره خود را با چه صفاتی معرفی کرده است.

جواب:رب العالمین،الرحیم،مالک یوم الدین


خودت را امتحان کن


1-صفات ثبوتی و سلبی را تعریف کنید و برای هر یک دو مثال بزنید.


جواب:1-صفات ثبوتی جنبه کمالی دارند،مانند:قدرت،علم2-صفات سلبی از نقص ناشی می شوند،مانند:جهل ،خستگی


2-راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و درباره هر کدام به اختصار توضیح دهید.

جواب:1-تفکر در قرآن،زیرا توصیف خداوند از خود،دقیق و بی نقص است.2-تفکر در جهان آفرینش از طریق آثار و نشانه هایی که در سرتاسر جهان آفرینش متجلی است

3-حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟ارتباط آن با صفات ثبوتی و سلبی چیست؟

جواب:حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنای پاک و منزه دانستن است.در حمد و ستایش،همواره صفات ثبوتی خدا را بیان می کنیم و در تسبیح،خداوند را از صفات سلبی پاک و منزه می داریم.

نظرات

ارسال نظر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات