سکوی علم | Sakooyeelm.ir

با گرایش همه امکانات به فضای مجازی و اینترنت درخواست های دانش آموزان و دبیران گرامی به وبسایت ها و وبلاگ ها برای دریافت نمونه سوالات و مقالات و سایرموارد درسی بیشتر شده است به همین بنا بنده و گروه درسی سکوی علم در راستای بهبود کیفیت درسی دانش آموزان ملت ایران مطالب علمی و درسی برای دبیرستانی های گرامی در این وبسایت ارایه خواهیم داد - باتشکر سهند امیری

سکوی علم از قسمت نظرات در زیر هر مطلب ایده خود را برایمان ارسال نمایید

این قالب توسط سکوی علم ساخته شده و کدنویسی اصلی آن توسط طرح برتر نوشته شده است و برای خرید آن با شماره 09300356270 درتماس باشید

مشاور سکوی علم

ارتباط با پویا دشتی سادات ((مدیر دوم وبلاگ))

آدرس یاهو:                          pooyaD1393@yahoo.com
آدرس جیمیل:                    pooyaD1381527@gmail.com 
آدرس رشد میل:                     pooyaD527@roshdmail.ir 


جهت درخواست هرگونه نمونه سوال,پاورپونت های درسی وعلمی,فیلم های آموزشی,تحقیق و مقالات علمی,و..........می توانید بامادر ارتباط باشید.

ادامه مطلب / ارسال نظر

دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی هشتم

ارزشیابی درس به درس علوم تجربی هشتم

     مجموعه نمونه سوالات ارزشیابی مستمر علوم تجربی هشتم

     مجموعه نمونه سوالات آزمون نوبت اول علوم تجربی هشتم

     مجموعه نمونه سوالات آزمون نوبت دوم علوم تجربی هشتم

     بسته سوالات علوم تجربی هشتم

     آزمون های تستی علوم تجربی هشتم

     کتاب درسی جزوه و تحقیق علوم تجربی هشتم

     پیک آموزشی علوم تجربی هشتم

 

ادامه مطلب / ارسال نظر

دانلود نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان و قرآن هشتم

ارزشیابی درس به درس پیام های آسمان و قرآن هشتم

     نمونه سوالات ارزشیابی مستمر پیام های آسمان و قرآن هشتم

     نمونه سوالات آزمون نوبت اول پیام های آسمان و قرآن هشتم

     نمونه سوالات آزمون نوبت دوم پیام های اسمان و قرآن هشتم

     سوالات طبقه بندی شده پیام های آسمان و قرآن هشتم

     آزمون های تستی پیام های آسمان و قرآن هشتم

     کتاب درسی جزوه و تحقیق پیام های آسمان و قرآن هشتم

     پیک آموزشی پیام های آسمان و قرآن هشتم

ادامه مطلب / ارسال نظر

دانلود نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی هشتم

  ارزشیابی درس به درس زبان انگلیسی هشتم

     مجموعه نمونه سوالات ارزشیابی مستمر زبان انگلیسی هشتم

     مجموعه نمونه سوالات آزمون نوبت اول زبان انگلیسی هشتم

     مجموعه نمونه سوالات آزمون نوبت دوم زبان انگلیسی هشتم

     سوالات طبقه بندی شده زبان انگلیسی هشتم

     آزمون های تستی زبان انگلیسی هشتم

     کتاب درسی جزوه و تحقیق زبان انگلیسی هشتم

ادامه مطلب / ارسال نظر

دانلود نمونه سوالات امتحانی عربی هشتم

  ارزشیابی درس به درس عربی هشتم

     مجموعه نمونه سوالات ارزشیابی مستمر عربی هشتم

     مجموعه نمونه سوالات آزمون نوبت اول عربی هشتم

     مجموعه نمونه سوالات آزمون نوبت دوم عربی هشتم

     سوالات طبقه بندی شده عربی هشتم

     آزمون های تستی عربی هشتم

     کتاب درسی جزوه و تحقیق عربی هشتم

     پیک آموزشی عربی هشتم

ادامه مطلب / ارسال نظر

نمونه سوالات امتحانی عربی هشتم

 نمونه سوال امتحانی عربی برای نوبت اول :

نمونه سوال امتحانی عربی برای نوبت دوم :

 

ادامه مطلب / ارسال نظر

دانلودنمونه سئوال عربی هشتم نوبت اول منبع اصلی مطلب:www.nemonasoal.blog.ir

نمونه سئوالات عربی هشتم-ویژه نوبت اول

دانلود نمونه سئوال عربی دوم(هشتم)

 نوبت اول: از درس1 تا درس5

با این سئوالات شیوه طراحی سئوال عربی8 تو دست میاد!


(ازدست ندهید حتما دانلود کنید)

همینجا کلیک کنید

دانلوددراینجا

منبع اصلی مطلب:www.nemonasoal.blog.ir
ادامه مطلب / ارسال نظر

بازگشت نویسنده:پویا دشتی سادات

((من پس از شش ماه به وبلاگ برگشتم)) 
پویادشتی سادات
ادامه مطلب / ارسال نظر

نمونه سوالات تستی فصل 3 و 4 علوم هشتم

 نمونه سوالات تستی فصل 3 و 4 علوم هشتم

1-محل قرار گیری پروتون در اتم و بار آن را به ترتیب بنویسید.

الف) داخل هسته و یک بار مثبت ب) داخل هسته و خنثی

ج) در مدار های اطراف هسته و منفی د) در مدار های اطراف هسته و مثبت

 

2-قسمت مرکزی اتم....................... نام دارد.

الف) عنصر ب) هسته ج)الکترون د) پروتون

 

3-اتم دارای اجزای زیر است:

الف) یون ها، پروتون ها و الکترون ها ب) یون ها، الکترون ها و نوترون ها

ج) پروتون ها، الکترون ها و مولکول ها د) الکترون ها، نوترون ها و پروتون ها

 

4-کدام گزینه الکترون را به درستی توصیف می کند؟

الف) دارای بار الکتریکی نیست و جرم آن با پروتون برابر است.

ب) دارای بار الکتریکی منفی و جرم آن بسیار کم تر از پروتون است.

ج) دارای بار الکتریکی منفی و جرم آن با نوترون برابر نیست.

د) دارای بار الکتریکی مثبت و جرم آن بسیار بیشتر از نوترون ها است.

 

5-اتم در حالت عادی خنثی است زیرا:

الف) ذره های اتمی دارای بار الکتریکی نیستند.

ب) بار مثبت پروتون ها بار منفی نوترون ها را خنثی می کند.

ج) بار مثبت پروتون ها بار منفی الکترون ها را خنثی می کند.

.د) بار مثبت نوترون ها بار منفی الکترون ها را خنثی می کند

 

6-عدد اتمی برای اتمی که دارای 9 پروتون، 10 نوترون و 9 الکترون باشد، کدام گزینه زیر است؟

الف) 28 ب) 9 ج) 10 د) 19

 

7-ذره های سازنده اتم به ......................... اطلاق می شوند

الف) ذره های بسیار ریزی که درون اتم وجود دارد.

ب) ذره های بسیار ریزی که خارج هسته یافت می شوند.

ج) ذره های بسیار ریزی که خارج اتم وجود دارد.

د) ذره های بسیار ریزی که داخل هسته یافت می شوند.

 

8-حدود چند عنصر به طور طبیعی وجود دارند

الف) 91 ب) 85 ج) 118 د) 91

 

9-کدام عنصر جدول تناوبی دارای 3 الکترون در لایه دوم خود است؟

Oد) Li ج) Bب) Arالف)

 

10-در اتم ................. در مدارهای اطراف هسته در حال چرخش اند.

الف) الکترون ها ب) پروتون ها ج) نوترون ها د) ذره هایی با بار الکتریکی مثبت

 

11-تعداد نوترون های عنصری یکی بیشتر از پروتون های آن است. اگر عدد جرمی این عنصر برابر 27 باشد، تعداد پروتون و نوترون های آن به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

الف) 13، 13 ب) 13، 14 ج) 14، 13 د) 14، 14

 

12-مرکز تنظیم ضربان قلب کدام است؟

الف) بصل النخاع ب) مخچه ج) مغز د) قلب

 

13-مغز شامل کدام سه بخش است؟

الف) نیمکره های مخ – مخچه - بصل النخاع ب) بصل النخاع – ساقه مغز – نخاع

ج) نیمکره های مخ – مخچه – ساقه مغز د) نیمکره های مخ – بصل النخاع – ساقه مغز

 

14-کدام یک، جزء وظایف مخ است؟

الف) تکلم ب) تنفس ج) تفکر د) گزینه های الف و ج

 

15-نخاع به طور مستقیم به کدام بخش مغز متصل است؟

الف) مخچه ب) مخ ج) بصل النخاع د) ساقه مغز

 

16-کدام یک از اعمال مخ نیست؟

الف) پردازش اطلاعات ب) تکلم ج) حل مسئله د) تنظیم فشار خون

 

17-جهت هدایت پیام عصبی در یک نورون، کدام است؟

الف) از آکسون به جسم سلولی ب) از آکسون به دندریت

ج) از دندریت به جسم سلولی د) از جسم سلولی به دندریت

 

18-اگر به صورت یک نوزاد آب بپاشید، بازوها و پاهای خود را به بیرون پرتاب می کند این کار، .......................

الف) برای شناخت دنیای اطراف است و توسط مخ فرماندهی می شود.

ب) برای حفط تعادل است و توسط مخچه هدایت می شود.

ج) به طور غیر ارادی صورت می گیرد و انعکاس نام دارد.

د) به طور ارادی انجام می شود و نوعی واکنش دفاعی است.

 

19-کدام یک از اعمال زیر جزء اعمال انعکاسی است؟

الف) ترشح بزاق ب) بلع غذا ج) دیدن د) فکر کردن

 

20-کدام گزینه ی زیر توضیح دهنده نقش آکسون است؟

الف) پیام را دریافت می کند و رشته طویلی است و به مغز متصل است.

ب) زایده طویل است و انتهای آن به سلول های ماهیچه ای و غدد ترشحی متصل است.

ج) تعداد زیادی زایده های کوتاه و منشعب است و به ماهیچه ها متصل است.

د) زایده های بلند است که هم پیام و هم پاسخ را دریافت می کند.

 

21-بزرگ ترین و حجیم ترین مرکز عصبی کدام است؟

الف) مخ ب) مخچه ج)بصل النخاع د) ساقه مغز

 

22-کار رشته های کوتاه (دندریت) و رشته های بلند (آکسون) سلول عصبی کدام است؟

الف) آوردن پیام به نورون – بردن پیام به اندام

ب) آوردن پیام به اندام – بردن پیام به نورون

ج) بردن پیام به اندام – آوردن پیام به نورون

د) بردن پیام به غدد – آوردن پیام به اندام

 

23-اگر چیزی ناگهان به سمت چشم ما پرتاب شود، شما بی اختیار پلک چشم خود را می بندید. کدام بخش دستگاه عصبی فرمان بسته شدن پلک ها را صادر می کند؟

الف) مخ ب) مخچه ج) بصل النخاع د) نخاع


ادامه مطلب / ارسال نظر

باکس نمونه سوالات عربی پایه هشتم

 
   

ادامه مطلب / ارسال نظر

سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم

سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم

آزمون مطالعات اجتماعی هشتم

1-تعاون به زبان ساده یعنی............و............

ب:همکاری ویاری رساندن ج:راستی و دروغ د:بدی وخوبی الف:دشمنی و دوستی

2-شکل های مختلف تعاون رانام ببرید؟3مورد

الف:محبت.همدلی.هدیه دادن. ب:غذاخوردن.درس خواندن.مسولیت. ج:قانون.دولت.مردم. د:پیامبر.قران .خدا

3- انفاق یعنی: الف:کمک به پدر ب:مسجد ج:بخشش مال.علم.توانایی و...

د:مهربانی با همسایه

4-چه موسساتی توسط مردم ایجاد میشود؟ الف:سازمان انرژی اتمی ب:انجمن حمایت از بیماران خواص نگهداری از معلولین و نگهداری از ایتام ج:انجمن حمایت از محیط زیست د:گزینه ی الف و ج

5- به اموال ودارایی هایی که وقف میشود ....................می گویند. الف:تعاون ب:قانون ج:دولت د:موقوفات

6- بر اساس قانون هر شرکت تعاونی حداقل با ........عضورسمیت پیدا میکند. الف:10 ب:20 ج:7 د:8

7- قوه ی مقننه . قضائیه .مجریه. زیر نظر چه کسی اداره میشود؟

الف:رئیس جمهور ب:دولت ج:وزارت اطلاعات د:رهبر

8 : رئیس قوه ی مجریه ................... نام دارد.

الف :وزارت ب:رئیس جمهور ج:رهبر د:شورای نگهبان

9-حداقل سن رای دهندگان................. تعیین شده است.

الف:15سال ب:18سال ج:16 سال د:20 سال

10-منظور از شهروندان.............. یک کشور است.

الف:اتباع ب:لایحه ج:استیضاح د:خبر نگاران

11-درامد های دولت ازچه را ه هایی بدست می اید.3مورد

الف:درست کردن سد.پل.مدرسه ب:مالیات .بودجه.فروختن لوازم ج:نفت.مالیات.سایر موارد د:گزینه الف.ب

12بودجه یعنی پیش بینی ............و..............

الف:درامد وهزینه ب:نفت و گاز ج:اب و برق د:لایحه و هزینه

13-اسیب های اجتماعی که مشکلات زیادی برای افراد یک جامعه پیش می آورد............و..........و..........است.

برو پشت برگه

. الف:پر خاشگری ونزاع واعتیاد ج:دروغ گفتن .دعوا.مهربانی ب:هیچکدام

د:اسیب رساند.سیگار کشیدن.خشم

14-همه ی مردم در برابر قانون................. است.

الف:دولت ب:جامعه ج:آزاد د:مساوی

14-در هر جامعه ای باید نهادی وجود داشته باشد این نهاد ...................... است.

الف:قانون ب:قوه مقننه ج:قوه ی قضائیه د:قوه مجریه

15-یکی از مهم ترین وظایفه ....................... حل کردن اختلافات مردم است.

الف:قوه ی مجریه ب:مردم ج:قوه ی قضائیه د:قوه ی مقننه

16-چه کسانی از نوجوانان در برابر اسیب ها وتهدیدها محافظت میکند؟

الف:مردم.دیگران خود.فرشتگان ب:خود.خانواده مدرسه.قانون ج:مادر.عمو.دایی.بابا. د:خود انسان

17-چند نوع دعاوی داریم ان ها را نام ببرید؟

الف:دونوع کیفری.حقوقی ب:سه نوع قوه ی قضائیه.مجریه.مقننه ج:یک نوع قاضی د:دو نوع قانون.دولت

18-در دادگاه قاضی مدارک.......................و.................... را مطالعه میکند.

الف:خواهران وبرادران ب:دوست.دشمن ج:حقوق.اختلاف د:خواهان.خوانده

19-عناصر ارتباط رانام ببرید؟

الف:فرستنده ی پیام. گیرنده پ . پیام ب:گوشی . تلفن تبلت ج:اینترنت .تلوزیون د:هیچ کدام

20-هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند.....................است

الف:پیام ب:گیرنده ج:رسانه د:ارتباط

21-اگرگیرنده نیز به فرستنده پیامی بفرستد واو را متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده به این عمل..................... می گویند.

الف:باز خورد ب:دریافت کننده ج:عناصر د:فناوری

22-یکی از اثرات منفی رسانه هی ارتباطی رواج..........................است.

الف:سرگرم کننده ب:خشونت گرایی ج:اموزنده د:مهیج

23-اسلام در شبه جزیره ی ................... طلوع کرد.

الف قدیر خم ب:یمن ج:مصر د:عربستان

24-بیشتر عرب ها .......................ها را می پرستیدند.

الف:خورشید ب:ماه ج:اتش د:بت

25-حضرت..................و.................نخستین کسانی بودن که به رسول خدا ایمان اوردن.

الف:حسن وحسین ب:نوح وموسی ج:خدیجه و علی د:فاطمه و حسسین

 

برو صفحه ی بعد

برو صفحه ی بعد

26-..................و..................نخستین کسانی بودن که شهیدان راه اسلام بودن.2

27-هر کدام درست و هر کدام نادرست را علامت بزنید.{ص.غ}

الف:حضرت محمد را {محمد خدا} می نامند. ب:حضرت محمد در شهر مکه به نیا امد

ج:در27 رجب درسن 45 سالگی فرشته ی وحی درغار حرا بر اونازل شد

 

28-حضرت محمد در...............صفر سال.............هجری درمدینه ودر همان شهر به خاک سپرد.

الف:28صفر11هجری ب:28صفر 11هجری ج:11صفر 28هجری د:29 صفر 12 هجری

29-خلیفه ی اول چند سال خلافت کرد؟وجاننشین او که بود؟

الف:4 سال.جانشین.ج عثمان ب:2سال.ج شمر ج:1سال.ج یزید د:2سال.ج عمربن خطا ب

30-امام علی فرزند.................در................به دنیا امد.

الف:ابوطالب.شام ب:ابوطالب.نجف ج:محمد.کوفه ابوطالب.مکه

31-چه کسانی با دادن پول ومقام می خواستند افراد قدرتمند و اشخاص با نفوذ راجذب خود کنند؟

الف:عمر وعاص ب:یزید و شمر ج:عمر د:یزید

32-هنگام ظهور اسلام چه کسی بر ایران حکومت می کرد؟

الف:کوروش ب:داریوش ج:خسرو پرویز د:هخامنش

33-مقر خلافت امویان در ............... بود.

الف:عربستان ب:شام ج:یمن د:حجاز

34-.................... نخستین ایرانی بودکه ر مدینه مسلمان شد.

الف:امام حسین ب:امام حسن ج:سلمان فارسی د:امام علی

35-......................خلیفه ی دوم عباسی که شهر بغداد را بنا کرد.

الف:داریوش ب:خسرو پرویز ج:منصور د:ابوبکر

36-او به عراق لشکر کشی کرد وقصد داشت بغداد را تصرف کند اما از سپاه خلیفه شکست خورد.

الف:طاهر ب:یعقولیث ج:امیر اسماعیل د:حسن بن زید

37-پس از ورود اسلام به ایران تا چند قرن زبان.....................زبان رسمی و اداری ایران بود.

الف:پارسی ب:عربی ج:فارسی د:الف و ج

38-پدرشعر فارسی چه نام داشت؟

الف:رودکی ب:سعدی ج:حافظ د:مولانا

39-وزیران معروف سامانیان را نام ببرید؟

الف:خلیفه ی عباسی و یغوب لیث ب:عضدالدوله ج:عبد الله بن مقفغ د:بلعمی و جیهانی

40-معتبر ترین و مهم ترین کتاب های حدیثی و فقهی اهل سنت وشیعه را عالمان ...................... تدوین کردند.

الف:عربستان ب:ایرانی ج:شام د:مکه

ادامه مطلب / ارسال نظر

نمونه سوالات ادبیات هفتم نوبت دوم


ادامه مطلب / ارسال نظر

نمونه سوالات علوم هفتم نوبت دوم

 نمونه سوالات علوم هفتم نوبت دوم


(نمونه سوال1    نمونه سوال 2نمونه سوال3             نمونه سوال 4


ادامه مطلب / ارسال نظر

دانلود نمونه سوالات نوبت دوم علوم تجربی هفتم

دانلود نمونه سوالات نوبت دوم علوم تجربی هفتم 


ادامه مطلب / ارسال نظر

دانلود انیمیشن برای دروس عربی پایه هفتم

 دانلود انیمیشن برای دروس عربی پایه هفتم   

  اعداد، رنگها، فصل ها، ایا م هفته

 

سلام.خوش آمدید

ادامه مطلب / ارسال نظر

گسترده های حجم های هندسی

ادامه مطلب / ارسال نظر

نرم افزار محاسبه جذر یک عدد تا 14 رقم اعشار

نرم افزار محاسبه جذر یک عدد تا 14 رقم اعشار

 

برای دانلود روی عکس زیر کلیک کنید.

 

ادامه مطلب / ارسال نظر

نرم افزار محاسبه ریشه n ام یک عدد

نرم افزار محاسبه ریشه n ام یک عدد

 

حتما دانلود کنید.

 

برای دانلود روی عکس زیر کلیک کنید.

 

ادامه مطلب / ارسال نظر

کتاب صوتی عربی پایه هفتم

کتاب صوتی عربی پایه هفتم


برای دانلود روی کلمه مورد نظر کلیک کنید.

  

عربی  مقدمات

4.858 kb

درس اول  

26.88 Mb

درس دوم  

21.15 Mb

درس سوم  

27.72 Mb

درس  چهارم

21.39 Mb

درس  پنجم

22.64 Mb

درس ششم  

21.83 Mb

درس  هفتم

17.74 Mb

درس  هشتم

18.41 Mb

درس نهم

19.91 Mb

درس دهم  

27.16 Mb

درس  یازدهم

20.58 Mb

درس  دوازدهم

22.65 Mb

درس  سیزدهم

23.64 Mb

درس  چهاردهم

23.11 Mb

درس  پانزدهم

13.76 Mb

درس  شانزدهم

20.84 Mb

درس  هفدهم

16.03 Mb

درس  هجدهم

18.02 Mb

درس  نوزدهم

24.41 Mb

درس  بیستم

20.91 Mb

واژه نامه

80.45 Mb

كاور  انتها

866 kb

عربی  تیتراژ

4.392 kb

كاور  ابتدا

 

4.392 kb

ادامه مطلب / ارسال نظر

جدول فعل های ماضی

جدول فعل های ماضی


برای بزرگنمایی و دانلود عکس روی آن کلیک کنید.

ادامه مطلب / ارسال نظر

انیمیشن های آموزشی پایه هفتم و هشتم

Greeting- Helloمصاحبه با یک انگلیسی زبان Let's Learn the Alphabet with Edgar the Elephant and a Friend!

انیمیشن درس چهارم سال هفتماانیمیشن درس دوم(قسمت دوم)سال هفتم انیمیشن درس سوم سال هفتم انیمیشن درس دوم (قسمت اول)سال هفتم

Alphabet Games                  Alphabet Songs                ABC Samples

Lesson One         Lesson Two        Lesson Three               Lesson Four

  Lesson Five         Lesson Six          Lesson Seven             Lesson Eight

ادامه مطلب / ارسال نظر

فیلم سوختن سیم ظرف شویی درون لوله شیشه ای


ادامه مطلب / ارسال نظر
1 2 3 4 5

مدیریت سکوی علم

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات