تبلیغات
سکوی علم - مطالب محمدحسین مهدی وند
حل قسمت نوشتن درس اول ادبیات فارسی پایه نهم

1-مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.

شگفت،آگاهی،ستایشخداوند،شنونده،نادانی،انگور،رام،روز،مقصد،خوشبختی

جواب:شگفت:عجب آگاهی:تنبیه ستایش خداوند:تسبیح  رام:مسخر  شنونده:مستمع  نادانی:جهالت   انگور:عنب   روز:نهار  خوشبختی:سعادت   مقصد:منزل

2-در بیت های زیر از کدام عناصر زیبایی سخن،استفاده شده است؟

خبرت هست که مرغان سحر می گویند     آخر ای خفته،سر از خواب جهالت بردار؟

ج:تشخیص(جان بخشی به اشیا):حرف زدن مرغ سحر

تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟       حیف باشد که تو در خوابی و نرگس ،بیدار

ج:تشبیه ،انسان،مخاطب:(در این مصراع غایب است)مشبه،چو:ادات تشبیه،بنفشه:مشبه به:سر غفلت در پیش داشتن:وجه شبه آرایه تضاد:خواب و بیدار

3-بیت دوم درس را در یک بند توضیح دهید.

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است    دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

ج:آفریده های خدا بسیار متنوع و گوناگون هستند.این آفریده ها با نظم و فلسفه خاصی آفریده شده اند.انسان های عاقل با دیدن زیبایی های طبیعت و آفریده های خدا،به وجود خالق بی همتا پی می برند.یعنی آفریده های خدا باعث آگاه شدن انسان عاقل مش وند.کسی که به وجود خداوند اعتراف نمی کند اصلا دل ندارد.

نمونه سوالات درس اول پیام های آسمانی نهم

1-چرا انسان ها امکان شناخت کامل خداوند را ندارند ؟
الف)توانایی محدود انسان       ب)نامحدود بودن خداوند              ج)توانایی نامحدود انسان          د)محدود بودن خداوند
2-معنی (حمد)در کدام یک از گزینه های زیرآمده است؟
الف)پاک دانستن       ب)منزه دانستن        ج)ستایش        د)شکرگزاری

3-در حمد و ستایش،همواره...........خدا را بیان می کنیم.
4-در تسبیح،خداوند را از ...........پاک منزه می داریم.

4-5 مورد از ویژگی ها و صفات خداوند را که در کلام الهی به آنها اشاره شده است نام ببرید.

6-هدف خداوند از وضع احکام و قوانین چیست؟

7-صفات ثبوتی و سلبی را تعریف وبرای هر یک دو مثال بزنید.

جواب ها

1-گزینه الف
2-گزینه ج
3-صفات ثبوتی
4-صفات سلبی
5-خداوند بر هر چیز آگاه است -خداوند از آنچه در قلب ما می گذرد آگاه است.-خداوند از آنچه چشم های ما می بیند آگاه است-خداوند از آنچه در گوش دیگران نجوا می کنیم آگاه است.
6-خداوند با احکام و قوانین قصد سخت گرفتن بر بندگانش را ندارد بلکه میخواهد با این قوانین انسان ها را از پلیدی ها ناپاکی ها دور کند و آنها را به سوی زندگی سرشار از خوشبختی و سعادت در این جهان و بهشتی آباد و پر نعمت در جهان آخرت هدایت کند.
7-صفات ثبوتی جنبه کمالی دارد،مانند عدالت ،رحمت-صفات سلبی از نقص ناشی می شوند،مانند:خواب ،مرگ
جواب فعالیت کلاسی و خودت را امتحان کن درس دوم دینی پایه نهم

فعالیت کلاسی    ص 21

1-به نظر شما چرا با اینکه می دانیم برخی کار ها نتیجه و ثمرات خوبی دارند.اما بدان عمل نمی کنیم و یا با اینکه می دانیم نتیجه برخی کار ها به زیان ما خواهد بود.از انجام آنها خودداری نمی ورزیم؟

جواب:زیرا شناخت ما به مرحله ایمان نرسیده است.

ص 22

2-ب نظر شما رفتار هایی در جامعه ما وجود دارد که با ادعای ایمان داشتن افراد به خدا در تعارض است؟

جواب:ترک نماز،روزه خواری،عمل ناشایست و ...

ص 26

3-امام علی علیه السلام می فرماید:هم نشینی با انسان های هوسران،موجب از یاد رفتن ایمان می شود.با توجه به این حدیث،بیان کنید دوستی با افراد فاسد چگونه موجب از بین رفتن ایمان می شود؟

جواب:افراد فاسد،انسان را از یاد خدا دور می کنند،از رفتار نیک باز می دارند،به سوی گناه سوق می دهند و این چنین ایمان شخص را ضعبف می سازند.


خودت را امتحان کن  ص 29


1-توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کار ها آگاه هستیم اما آن کار ها را انجام نمی دهیم.

جواب:علم و شناخت مانند چراغی است که راه را نشان می دهد.اما داشتن این چراغ،به تنهایی در انسان انگیزه لازم را برای رفتن به سمت آن راه ایجاد نمی کند،بلکه این ایمان است که  بر انگیزااننده و محرک ما برای رفتن به سمت عمل است.

2-دو مورد از راه های تقویت ایمان را بنویسید.

جواب:1-تفکر پیرامون آیات خدا در گستره هستی2-یاد و ذکر خداوند

3-به کسانی که معتقدند قلب انسان باید پاک باشد و ظاهر و عمل انسان ملاک نیست،چه پاسخی می دهید؟

جواب:حضرت علی(ع) درباره ارتباط ایمان و عمل می فرمایند:(ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرد.)بنابراین اگر کسی ایمان داشته باشد،عمل نیز به همراه آن خواهد بود و اگر کسی به جز آن فکر کند،باید در ایمان خود شک کند.

4-یکی از دلایلی که باعث می شود انسان مومن از آرامش روحی برخوردار باشد را بیان کنید.

جواب:کسی که به خدا ایمان دارد،مقصد و جایگاه نهایی خود را نه در دنیا بلکه در نزد خدا جست و جو می کند و برای همین از ناملایمات دنیا دچار اضطراب و ناراحتی نمی شود.

جواب فعالیت های کلاسی و خودت را امتحان کن درس اول پیام های آسمانی نهم

فعالیت اول

1-صفت هایی را که در این شعر به خدا نسبت داده شده است.بیان کنید.

جواب:ملک،پاک،سزاوار ثنا،راهنما،فاضل،توحید،حکیم،عظیم،کریم،رحیم،بری از رنج،بری از درد،بری از گداز،بری از نیاز،بری از بیم،بری از امید،بری از عیب،بری از خطا...

2-چه صفات دیگری از خدا می شناسید،که در این شعر به آن اشره نشده است؟

جواب:جمیل،جبار،دوستدار توبه کنندگان

فعالیت دوم

سوره حمد و توحید را بخوانید و یگویید خداوند در این سوره خود را با چه صفاتی معرفی کرده است.

جواب:رب العالمین،الرحیم،مالک یوم الدین


خودت را امتحان کن


1-صفات ثبوتی و سلبی را تعریف کنید و برای هر یک دو مثال بزنید.


جواب:1-صفات ثبوتی جنبه کمالی دارند،مانند:قدرت،علم2-صفات سلبی از نقص ناشی می شوند،مانند:جهل ،خستگی


2-راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و درباره هر کدام به اختصار توضیح دهید.

جواب:1-تفکر در قرآن،زیرا توصیف خداوند از خود،دقیق و بی نقص است.2-تفکر در جهان آفرینش از طریق آثار و نشانه هایی که در سرتاسر جهان آفرینش متجلی است

3-حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟ارتباط آن با صفات ثبوتی و سلبی چیست؟

جواب:حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنای پاک و منزه دانستن است.در حمد و ستایش،همواره صفات ثبوتی خدا را بیان می کنیم و در تسبیح،خداوند را از صفات سلبی پاک و منزه می داریم.

ترجمه درس اول عربی پایه نهم

معنی ص 2:

سال تحصیلی جدید آغاز می شود.دانش آموزان (پسر)و دانش آموزان (دختر)با شادمانی به سوی مدرسه می روند.آنها کیف هایشان را حمل می کنند.خیابان ها با پسران و دختران پر شده.فصل درس خواندن و نوشتن و فصل دوستی و راستی بین دانش آموزان شروع می شود.

معانی شعر صفحه 3:

سخنم را با نام خدا آغاز می کنم    ،    پروردگارم را به هنگام برخاستن یاد میکنم.

درس هایم را با نام خدا آغاز می کنم   ،    پروردگارم را به هنگام نشستن به یاد می آورم.

کتابم را با نام خدا می خوانم   ،   از پروردگارم در حل سختی هایم در خواست می کنم.

کتابخانه یمان نور و زندگی    ،    در آن دعاست،در آن نماز است.

در آن علم هاست در آن کامل شدن است   ،     در آن گنج هاست،در آن زیبایی است.

از آن دانش آموزان فارغ التحصیل می شوند    ،    و در آن حکیمانه درس می دهند.

کتابهایم نور های آسمانی است   ،     مهربانی گنج است مانند دارو

کارهایم را با نام خدا شروع می کنم    ،     پس به نام پروردگارم شادمانی زیاد شد.
نمونه سوال درس اول علوم نهم

1-تفاوت فلز های مس و آهن و منیزیم را از نظر سوختن بنویسید؟

2-کاربرد های اسید سولفوریک در زندگی بنویسید؟

3-از گاز نیتروژن چه ماده ای تولید می شود؟سه کاربرد برای گاز نیتروژن بنویسید.

4-ویژگی گاز اوزون و عنصر گوگرد را جدا گانه بنویسید.

5-غیر فلز مهم در زندگی نام برده برای هر یک کاربردی بنویسید.

6-کاربرد های گاز کلر را نام ببرید.

7-چرا عنصر را طبقه بندی می کنند بر اساس چه ویژگی های این کار را انجام می دهند.

8-عنصری داریم که در خانه (20)جدول تناوبی قرار دارد مدل اتمی بور را رسم کنید فلز است یا غیر فلز 2 ویژگی برای آن بنویسید.

9-در مورد ویژگی و کاربرد های سدیم هر چی می دانید بنویسید.

10-هر یک از عنصر های زیر در کجای بدن موثر اند؟
آهن:
کلسیم:
ید:
پتاسیم:
11-چه عنصر هایی در پوسته زمین وجود دارند که در بدن ما وجود ندارند؟

12-پلبمر یعنی چه؟مثال بزنید.

13-چرا پلیمر های مصنوعی ساخته شده اند 3 کاربرد برای آنها بنویسید.

14-معایب استفاده از پلاستیک ها را بنویسید.

کتابکار زبان انگلیسی نهم

برای خرید این کتاب با استفاده از لینک زیر به درگاه متصل شده و مبلغ مورد نظر را پرداخت کنید. لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
مبلغ به تومان  
توضیحات

جواب فعالیت های جلسه دوم درس اول قرآن نهم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآن را بنویسید.

1-ج :سوگند به کتاب روشنگر

2-ج :قطعا ما نازل کردیم آن را

3-ج :در شبی مبارک

4-ج :قطعا ما بودیم بیم دهنده

5-ج :کاری از نزد شما

6-ج :قطعا ما بودیم فرستنده

7-ج :رحمتی از پروردگارت

8-ج :شنوای دانا

9-ج :زنده می کند و می میراند

10-ج :پروردگار پدران پیشین شما


 انس با قرآن در خانه

ب)-ترجمه آیات 1 تا 8 سوره دخان را کامل کنید.

1-ج :حا میم

2-ج :قسم به کتاب روشنگر

3-ج :قطعا نازل کردیم آن را در شب مبارک

4-ج :قطعا ما بودیم بی دهنده

5-ج :در آن (شب)هر کار مهمی(از سایر کار ها)جدا و تعیین تکلیف می شود.

6-ج :کاری از نزد ما

7-ج :قطعا ما بودیم فرستنده

8-ج :رحمتی از پروردگارت

9-ج :قطعا او شنوای داناست.

10-ج :پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست.

11-ج :اگر یقین دارید.

12-ج :نیست خدا جز او

13-ج :زنده می کند و می میراند.

14-ج :پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما


ج-از صفحه 497 قرآن کریم چند عبارت آشنا یافته،همراه با معنا بنویسید.

1-ج :اگر راستگو هستید.

3-ج :قطعا آنها گنه کار بودند.

4-ج :ولیکن بیشتر شان نمی دانند.


د-در صفحه 498 قرآن کریم،خداوند جایگاه و مقام ارزشمند متقین در بهشت را توصیف کرده است.این مجموعه را بیابید و دو آیه از آن را همراه با معنای آن بنویسید.

جایگاه متقین در بهشت

ترجمه:قطعا پرهیزکاران در جایگاهی امن هستند،در باغ ها و چشمه سار ها.

جواب فعالیت های جلسه اول درس اول قرآن نهم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآن را بنویسید.

1-جواب:تشریع کرد برای شما

2-جواب:آنچه سفارش کرد به آن

3-جواب:وحی کردیم به سوی تو

4-جواب:آنچه وصیت کردیم به آن

5-جواب:که به پا دارید دین را

6-جواب:متفرق نشوید در آن

انس با قرآن در خانه

ب-معنای قسمت اول آیه 13 سوره شوری را بنویسید.

1-جواب:تشریع کرد برای شما از دین.

2-جواب:آنچه وصیت کرد به آن نوج را.

3-جواب:و آنچه وجی کردیم به سوی تو.

4-جواب:و آنچه وصیت کردیم به آن ابراهیم و موسی و عیسی را.

5-جواب:که به پا دارید دین را.

6-جواب:و متفرق نشوید در آن.

ج:از صفحه اول سوره شوری(483)حداقل سه عبارت را که می توانید معنا کنید،بیایید و همراه با معنا بنویسید.

1-جواب:و او بلند مرتبه بزرگ است.

2-جواب:گروهی در بهشت هستند.

3-جواب:به او توکل کنم

نمونه سوال درس اول دینی نهم

1-چرا انسان ها امکان شناخت کامل خداوند را ندارند ؟
الف)توانایی محدود انسان       ب)نامحدود بودن خداوند              ج)توانایی نامحدود انسان          د)محدود بودن خداوند

2-معنی (حمد)در کدام یک از گزینه های زیرآمده است؟
الف)پاک دانستن       ب)منزه دانستن        ج)ستایش        د)شکرگزاری

3-در حمد و ستایش،همواره...........خدا را بیان می کنیم.

4-در تسبیح،خداوند را از ...........پاک منزه می داریم.

4-5 مورد از ویژگی ها و صفات خداوند را که در کلام الهی به آنها اشاره شده است نام ببرید.

6-هدف خداوند از وضع احکام و قوانین چیست؟

7-صفات ثبوتی و سلبی را تعریف وبرای هر یک دو مثال بزنید.پاسخ ها در ادامه مطلب

جواب ها

1-گزینه الف
2-گزینه ج
3-صفات ثبوتی
4-صفات سلبی
5-خداوند بر هر چیز آگاه است -خداوند از آنچه در قلب ما می گذرد آگاه است.-خداوند از آنچه چشم های ما می بیند آگاه است-خداوند از آنچه در گوش دیگران نجوا می کنیم آگاه است.
6-خداوند با احکام و قوانین قصد سخت گرفتن بر بندگانش را ندارد بلکه میخواهد با این قوانین انسان ها را از پلیدی ها ناپاکی ها دور کند و آنها را به سوی زندگی سرشار از خوشبختی و سعادت در این جهان و بهشتی آباد و پر نعمت در جهان آخرت هدایت کند.
7-صفات ثبوتی جنبه کمالی دارد،مانند عدالت ،رحمت-صفات سلبی از نقص ناشی می شوند،مانند:خواب ،مرگ


نمونه سوال تستی از ادبیات نهم

1-کدام بیت ها با هم قرابت(نزدیک بودن)معنایی دارد به جر؟

الف)جهان متفق بر الهیتش ،  فرومانده کنه از ماهیتش

ب)نیابد بدو نیز اندیشه راه    ،   که او برتر از نام و از جایگاه

ج)بری از زاتش تهمت از ضد و جنس   ،   غنی ملکش از طاعت جنس و انس

د)ز نام و نشان و گمان برتر است   ،   نگارنده بر شده گهر است

ه)هر چه راه است گفتی از بن و بار   ،   گفتی او را شریک هشدار


الف) الف،ج،د     ب)ب،د،الف      ج)د،ج      د)ب،ج،د


2-کدام آرایه در بیت زیر وجود ندارد؟

(ستودن ندارد کس او را چو هست  ،  میان بندگی را بباید بست)

الف)جناس      ب)واج آرایی    ج)کنایه     د)تضاد


3-کدام واژه بیت زیر هسته نیست؟

(آفرینش همه تنبیه خداوند دل است   ،   دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار)

الف)آفرینش    ب)همه    ج)که     د)دل


4-با توجه به بیت زیر کدام گزینه وجود دارد؟

(عقل حیران شود از خوشه زرین عنب    ،    فهم عاجز شود از حقه یاقوت انار)

الف)یک قید      ب)سه ترکیب اضافی      ج)یک مسند      د)یک مضارع اخباریپاسخ ها در ادامه مطلب


جواب ها

1-گزینه (ب)

2-گزینه (د)

3-گزینه (د)

4-گزینه (ب)نمونه سوال درس اول مطالعات اجتماعی نهم

نهم نمونه سوال مطالعات اجتماعی (هفتم و هشتم و نهم)

1-بزرگترین سیاره نزدیک به خورشید چه نام دارد؟(0.5 نمره)
الف)بهرام     ب)زمین     ج)ناهید      د)تیر
2-سیاره مشتری دارای چند قمر است؟(0.5نمره)
الف)یک     ب)10      ج)16         د)17
3-هر نقطه از زمین بر روی یک ..........و...........قرار دارد که به آن مختصات جغرافیایی میگویند.(1.5 نمره)
4-خورشید سرچشمه اصلی..........و.............زمین است.(1.5 نمره)
5-تنها قمر زمین چه نام دارد؟(1نمره)
6-زمین چندمین منظومه شمسی است؟(1)
7-کهکشان چیست؟(1)
8-منظومه شمسی در کدام کهکشان قرار گرفته است؟(1)
9-نحوه درجه بندی مدار ها بنویسید.(2)
10-عرض جغرافیایی را توضیح دهید.(1)
11-طول جغرافیایی را توضیح دهید.(1)
12-نام چهار سیاره بیرونی منظومه شمسی را نام ببرید.(2)
13-تفاوت سیاره های بیرونی و درونی در چیست؟(2)
14-نصف النهار مبدا یا گرینویچ را توضیح دهید.(1.5)
15-نحوه درجه بندی نصف النهار ها را بنویسید.(1.5)
16-موقعیت مکانی را توضیح دهید.(1)


پاسخ در ادامه مطلب1-گزینه (ب)
2-گزینه (ج)
3-مدار-نصف النهار
4-نور-گرمای
5-ماه
6-سومین
7-به تعداد زیادی از سیاره ها و ستاره ها که دور هم جمع شده اند،کهکشان میگویند.
8-راه شیری
9- 0تا90 درجه شمالی و جنوبی
10-فاصله هر نقطه با خط استوا
11-فاصله هر نقطه با نصف النهار مبدا
12-برجیس-کیوان-اورانوس-نپتون
13-سیاره های درونی نزدیک به خورشید هستند-و سطوح سنگی دارند-ولی سیاره های بیرونی از خورشید دور تر اند-و از گاز های مختلفی تشکیل شده اند.
14-خط فرضی که کره زمین را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می کند.
15-از 0 تا 180 درجه غربی و شرقی
16-موقعیت قرار گرفتن یک پدیده روی که زمین

ادامه مطلب