شرایط وضوی صحیح

شرایط وضو

س 1_ شرایط صحیح بودن وضو، چند چیز است؟

 

ج _ شرایط صحت وضو دوازده چیز می باشد.

 

 

 

س 2_ شرط اول و دوم وضو كدام است؟

ج _ شرط اول این است كه: آب وضو پاك باشد و شرط دوم این است كه: آب وضو مطلق باشد.

 

س 3_ اگر انسان از روی ندانستن و یا فراموشی با آب مضاف یا نجس وضو بگیرد، آیا وضویش صحیح است؟


ج _ [خیر] باطل است.

 


س 4_ حكم نمازهایی كه با وضوی مذكور در سئوال فوق گفته شد، چیست؟


ج _
باید آن نمازها را دوباره با وضوی صحیح بجا آورد.

 


س 5_ اگر وقت نماز تنگ بود و آبی جز آب گل مضاف در دسترس نبود، چه وظیفه ای داریم؟


ج _ باید تیمم كرد و اگر وقت داریم احتیاط واجب آن است كه صبر كند تا آب صاف شود و بعد وضو بگیریم.

 


س 6_ شرط سوم وضو چیست؟


ج ـ
[آن است كه باید] آب وضو ظرف محل وضو و فضایی كه در آن وضو می گیرد مباح باشد.

 


س 7_ وضو نمودن به وسیله آب غصبی چه حكمی دارد؟


ج ـ ‌وضو با آب غصبی یا در ظرف و محل غصبی حرام و باطل است.


بقیه و کامل تر مطالب در ادامه مطلب ..
ادامه مطلبآب مطلق و مضاف

نهم علمی پیام های آسمانی (هفتم و هشتم و نهم)

(مسأله15) آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف آبی است كه آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب؛ یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی كه به قدری با گِل و مانند آن مخلوط شود، كه دیگر به آن آب نگویند؛ و غیر اینها آب مطلق است و آن بر پنج قسم است: اول: آب كر. دوم: آب قلیل. سوم: آب جاری. چهارم: آب باران. پنجم: آب چاه.

*****

مكارم: مسأله- آب یا «مطلق» است یا «مضاف»؛ آب مضاف آبی است كه به تنهایی به آن، آب گفته نشود، مثلاً بگویند «آب میوه»، «آب نمك» و «آب گِل». امّا آب مطلق  آن است كه می توان بدون هیچ قید و شرطی به آن آب گفت، مثل آبهای معمولی. آب مطلق پنج قسم است که هر کدام حکمی دارد: اول: آب كر، دوم: آب قلیل. سوم: آب جاری و آب های لوله كشی. چهارم: آب باران. پنجم: آب چاه، ولی همهٔ این آب ها پاك و پاك كننده اند؛امّا آب مضاف چیزی را پاك نمی كند، بلكه با ملاقات به نجس، نجس می شود.

زنجانی: مسأله- آب مطلق: مایعی است كه بدون قید و اضافه به آن آب گفته شود، هر چند به آن آب با اضافه هم گفته شود، مثلاً آب رودخانه كه به گل مخلوط شده باشد اگر چه به آن آب گل نیز بگویند چنانچه بتوان كلمه آب را بدون قید و اضافه درباره آن بكار برد، آب مطلق است ولی اگر تنها آب گل به آن گفته شود، دیگر آب مطلق نیست. آب مضاف: مایعی است كه تنها با قید و اضافه به آن آب گفته شود، مانند آب هندوانه و گلاب. آب مطلق بر پنج قسم است: اول: آب كر. دوم: آب قلیل. سوم: آب جاری. چهارم: آب باران. پنجم: آب چاه.

مظاهری: مسأله- آب یا مطلق است یا مضاف و آب مطلق یا عاصم است یا قلیل، و آب عاصم پنج قسم است: کر، جاری، باران، چاه و چشمه.

آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب؛ یا با چیزی مخلوط باشد ، مثل آبی که به قدری با گل و مانند آن مخلوط شود ، که دیگر به آن آب نگویند.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic